Say mê công việc, quên đi cuộc sống.

Say mê công việc, quên đi cuộc sống

Câu chuyện được trích từ sách: “Quyền lực đích thực” của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Câu chuyện kể về một người doanh nhân say mê công việc, tuy đã đạt được thành tựu ấn tượng trong sự nghiệp, ông vẫn không có hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc không phải là thứ ta phải …

Say mê công việc, quên đi cuộc sống Read More »