Con đường thành công và ý nghĩa.

Con đường thành công và ý nghĩa

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Đời sống, Hạnh phúc, Sự nghiệp, Sức khoẻ, Thành công

Chúng ta đều muốn thành công dù theo cách này hay cách khác. Tuy nhiên, nhiều người chỉ thấy thành công là kết quả, họ không thấy thành công là một quá trình. Chúng tôi gọi thành công là một “con đường”. Và, đây sẽ là con đường ý nghĩa. Đây là một bài viết bởi Michael Josepson. Thành công […]

Điều gì làm chúng ta hạnh phúc?

Điều gì làm chúng ta hạnh phúc?

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Đời sống, Gia đình, Hạnh phúc, Sức khoẻ

Chúng ta luôn truy tìm hạnh phúc. Chúng ta tìm kiếm vì ta không thấy rằng nó đang ở ngay đây. Niềm hạnh phúc đã luôn ở hiện tại. Điều bạn cần chỉ là chấp nhận điều đó. Điều ta cần để đạt được an lạc là chấp nhận hạnh phúc và sống hoàn toàn, trọn vẹn trong khoảnh khắc […]