Bạn là hai con người.

Bạn gồm hai con người

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Đời sống, Hạnh phúc, Sự nghiệp, Sức khoẻ

Có một sự thật về mặt tâm lý mà những nhà lãnh đạo hiệu quả đều hiểu biết sâu sắc. Đó là lý do làm họ hiệu quả. Một khái niệm mà nhiêu người cho rằng khó nắm bắt. Khái niệm: Mỗi cá nhân là 2 con người. “Con người” đầu tiên Con người đầu tiên được bộc lộ ra […]

Tâm trí nhà lãnh đạo ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp.

Tâm trí của nhà lãnh đạo

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Đời sống, Gia đình, Hạnh phúc, Sự nghiệp, Sức khoẻ, Thành công

Bạn biết đấy, lãnh đạo là người dẫn đầu của doanh nghiệp. Nếu tâm trí của nhà lãnh đạo đi sai hướng, doanh nghiệp sẽ đi sai hướng. Bài viết sẽ thay đổi hoàn toàn quan điểm của bạn về tâm trí của nhà lãnh đạo và cách nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Bộ não không phải tâm trí […]

Những điều nhà lãnh đạo mong muốn

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Hạnh phúc, Sự nghiệp, Thành công

Đây là một bài viết bởi Bob Proctor về nhà lãnh đạo. Bài viết nói về các mục tiêu mà mọi nhà lãnh đạo đều mong muốn. Tuy nhiên, đây thường là những trở ngại khó nhằn cho doanh nghiệp, những cánh cửa bị khoá. Chúng tôi trao cho bạn chiếc chìa khoá cho từng vấn đề. Chiếc chìa khoá […]