Nguyễn Đặng Cát Dung

Nguyễn Đặng Cát Dung.

“Đây là một trải nghiệm thật tuyệt vời vì mình cảm thấy trong mình luôn hiện hữu lòng biết ơn đối với mọi vật và sự kiện xung quanh mình. Bài giảng về văn hoá công ty không nhàm chán mà ngược lại nó thôi thúc mình phải biến công ty thành một nơi làm việc tốt nhất cho các đồng nghiệp mà mình luôn biết ơn…”

Nguyễn Đặng Cát Dung – Chạm vào sự vĩ đại