KHAI PHÁ TIỀM NĂNG VÔ TẬN BÊN TRONG BẠN

kIẾN TẠO SỐNG THỊNH VƯỢNG

Kiến Tạo Sống Thịnh Vượng

– Sự sống là một dòng chảy năng lượng liên tục và mãi mãi. Có 2 hướng cho dòng chảy: tích cực
và tiêu cực. Mỗi cá nhân đều quyết định dòng chảy sự sống đi theo hướng nào vô thức hoặc ý
thức.
– Sống thịnh vượng là một hành trình kiến tạo thiên đường tại đây là ngay bây giờ để mỗi cá nhân
tận hưởng trải nghiệm sống đủ đầy về tài chính, sức khỏe, hạnh phúc và ý nghĩa. Thịnh vượng từ
tâm hồn đến vật chất.
– Điều kiện cần và đủ cho sống thịnh vượng đã ở bên trong mỗi người. Các nhân tố cốt lõi phải
được thấu hiểu và phát triển để mỗi cá nhân ý thức điều khiển dòng chảy năng lượng sự sống theo
chiều tích cực và hòa mình vào dòng năng lượng đấy.
– Bạn hoàn toàn có khả năng thay đổi bất kỳ hoàn cảnh chưa thịnh vượng nào trong bánh xe cuộc
đời của mình và tân hưởng hành trình thịnh vượng tại đây và ngay bây giờ

1. Học để có nhận thức đúng về dòng chảy năng lượng và các nhân tố kiến tạo sống thịnh vượng
2. Chuyển hóa kiến thức thành hiểu biết và các tâm thức trong tâm trí để hiện hình ra bên ngoài là
kĩ năng, hiệu quả, niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc
3. Thực hành các tâm thức này hàng ngày

1. Phát triển trí khôn và hiểu biết về SỰ THẬT CỦA SỐNG THỊNH VƯỢNG
2. Sức mạnh của lòng biết ơn
3. Giác ngộ về thành công
4. Lợi ích của việc thành thật với chính mình
5. Phát triển năng lực ra quyết định nhanh theo trực giác
6. Niềm vui chấp nhận rủi ro mang lại
7. Sự tự do từ năng lực chịu trách nhiệm
8. Làm sao để kỉ luật bản thân hay kiên trì đúng
9. Sự diệu kỳ trong việc giao tiếp với chính mình

Kiến Tạo Sống Thịnh Vượng