KHAI PHÁ TIỀM NĂNG VÔ TẬN BÊN TRONG BẠN

Kho Báu

Bạn sẽ có một cuộc du hành ngoạn mục vào thế giới nội tâm vi diệu của mình. Nơi chứa đựng kho báu và các công cụ để bạn khai phá kho báu và sáng tạo nên cuộc đời bạn thực sự muốn sống. Sau đây là giới thiệu tổng quất về chương trình

Quy trình hoạt động tâm lý tạo ra các kết quả trong cuộc sống và công việc của chúng ta
thế nào
* Tại sao chúng ta có khoảng cách giữa biết và làm và cách thu hẹp khoảng cách này
* Giải pháp bền vững cho mọi rắc rối đều đến từ việc hiểu và thay đổi tâm thức
* Hành trình vi diệu của thức tỉnh, chiến thắng bản ngã và lãnh đạo chính mình
* Cách thức tạo ra mọi kết quả tích cực và to lớn mà bạn thực sự muốn trong cuộc sống

12 Bài học và Bài đọc

Ngày 1: Xác định một ý tưởng đáng giá
Ngày 2: Thấu hiểu khoảng cách giữa biết và làm
Ngày 3: Tại sao tôi vô thức về chính mình và bản chất sự sống?
Ngày 4: Bí mật tạo nên cuộc sống diệu kỳ
Ngày 5: Cách biến giấc mơ thành hiện thực
Ngày 6: Hình ảnh nội tâm
Ngày 7: Làm sao vượt qua nỗi sợ?
Ngày 8: Sự thống nhất tâm và thân
Ngày 9: Thay thái độ đổi cuộc đời
Ngày 10: Con người giá trị nhất
Ngày 11: Quy luật vũ trụ
Ngày 12: Cách tạo ra thành tích phi logic

Ngày 1: Học
Ngày 2: Tâm Trí
Ngày 3: Vô Thức
Ngày 4 & 5: Nhận Thức
Ngày 6: Chinh Phục
Ngày 7: Bản Ngã
Ngày 8: Buông Bỏ
Ngày 9: Sống
Ngày 10: Bản Chất và Tình
Yêu
Ngày 11: Giáo Dục
Ngày 12: Nhân Loại

Kho Báu