Gói dịch vụ doanh nghiệp

Là đáp án cho các vấn đề của doanh nghiệp. Các gói dịch vụ từ đào tạo tăng doanh thu và hiệu quả đến tư vấn tái cơ cấu nhân sự, xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, hoạt động gắn kết, chuyến đi chơi và học khai phá tiềm năng con người,… Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ khác nhau theo đúng nhu cầu, vấn đề của doanh nghiệp. Dưới đây là một vài gói dịch vụ mẫu cho quý doanh nghiệp tham khảo.

Xây dựng hệ thông & đào tạo nhân sự

– Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp dựa trên 6 giá trị cốt lõi: chính trực, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hợp tác, hướng tới kết quả và chất lượng.

– Gắn kết hệ thống này với hệ thống đánh giá thành tích công tác, hệ thống phát triển nguồn nhân lực và hệ thống lương thưởng của doanh nghiệp.

– Triển khai và đào tạo nhân viên về tư duy và kĩ năng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

– Cung cấp hỗ trợ tư vấn trong quá trình triển khai thực thi hệ thống và sau khi hệ thồng vận hành (nếu cần).

– Tư vấn xây dựng, triển khai và hỗ trợ sau triển khai hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, kết nối với các hệ thống khác tạo thành hệ thống quản trị hoàn chỉnh về chất lượng dịch vụ, năng lực của nhân viên và chế độ lương thưởng phù hợp.

– Đào tạo nhân viên về tư duy và kĩ năng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

– Tư vấn các hoạt động trong doanh nghiệp để nuôi dưỡng và phát triển tiêu chuẩn/chất lượng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và tạo sự gắn kết của nhân viên.

– Giai đoạn 1:  khảo sát, thu thập thông tin để hiểu sâu hơn về văn hóa, chiến lược, thực trạng của doanh nghiệp và cam kết của ban lãnh đạo trong dự án này làm nền tảng xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.

– Giai đoạn 2: xử lý các thông tin thu thập và phát triển bộ tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

– Giai đoạn 3: thảo luận và thống nhất bộ tiêu chuẩn với ban lãnh đạo và các thành viên của dự án.

– Giai đoạn 4: Đào tạo và triển khai thực hiện.

– Giai đoạn 5: Hỗ trợ sau triển khai.

Phát triển nhân sự khi văn hoá thay đổi

– Chào đón văn hóa mới (sau mua bán sát nhập/tái cơ cấu…).

– Chuyển hóa các năng lực lãnh đạo cho cấp giám đốc từ hiểu biết thành hành động hàng ngày.

– Định hình tâm trí và văn hóa coaching cho nhóm lảnh đạo cấp trung.

– Tạo ra các hình thức tự học và phát triển đa dạng cho mọi thành phần trong doanh nghiệp.

– Chương trình coaching 6 tháng Thinking into Result dành cho cấp giám đốc (2-3 người/nhóm) với 12 bài học và 12 buổi coaching. Kết nối nội dung vào thực tiễn công việc và cuộc sống, cách thức chuyển hóa văn hóa doanh nghiệp và thể hiện năng lực lãnh đạo hiệu quả trong hoạt động hàng ngày.

– Lớp đào tạo tại doanh nghiệp (2 – 3 chủ đề) về thấu hiểu tâm trí và coaching cho lãnh đạo cấp trung để họ hiểu và biết cách khai phá tiềm năng của chính mình. Từ đó, mở rộng sang quản lý đội nhóm đạt thành tích cao.

– Lớp đào tạo về Thấu hiểu tâm trí cho toàn thể nhân viên và các buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức dưới dạng lunch and learn, happy hours hay focus group theo các chủ đề doanh nghiệp yêu cầu.

Đào tạo theo kế hoạch năm

– Giải tỏa rào cản tâm lý căng thẳng và sức ép trong công việc.

– Nâng cao năng lực nhân viên về giao tiếp và coaching hiệu quả ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp.

– Cải thiện sự hợp tác ăn ý giữa các phòng ban và phá vỡ hiện tượng silo.

– Vượt qua các loại sợ hãi, đặc biệt sợ sếp, sợ sai, sợ bị chỉ trích.

– Quản lý tốt hiệu suất cá nhân và cảm xúc.

– Thúc đẩy sự sáng tạo trong công việc.

Đối tượng đào tạo: quản lý cấp trung trở lên.

Số lượng học viên: tối đa 25 học viên/lớp.

– Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

– Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

– Kĩ năng của mỗi cá nhân sẽ được cải thiện đáng kể. Sự khác biệt ở đây là không phải từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài.

– Gói ba chương trình đào tạo:

+ Lớp 1 : Thấu hiểu tâm trí – Giao tiếp thấu cảm.

+ Lớp 2: Thấu hiểu tâm trí – Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

+ Lớp 3: Thấu hiểu tâm trí – Coaching hiệu quả.

Để hỗ trợ học viên đạt kết quả tốt nhất trong việc ứng dụng những nội dung đào tạo vào cuộc sống và công việc, chúng tôi cung cấp các hỗ trợ sau cho lớp học ở Thành phố Hồ Chí Minh (nếu ở địa điểm khác cần thảo luận và thống nhất một số chi phí phát sinh):

– Sau 2 tuần huấn luyện, tổ chức một buổi ôn bài (kéo dài khoản hai giờ), chia sẻ ứng dụng, trải nghiệm, các thách thức và giải pháp phù hợp.

– Tạo nhóm Zalo – Viber – Facebook cho học viên. Hàng ngày chia sẻ các thông điệp tích cực hỗ trợ việc lập trình tư duy theo cách mới và thực hiện thay đỗi tư duy trong 2 tuần sau khóa học.

– Tham gia group học viên trên Fcebook để cùng luyện tập thay đổi tư duy và lan toả năng lượng tích cực.