NÓI THEO CÁCH KHÁCH HÀNG CỦA BẠN NGHE

THUYẾT TRÌNH ĐẦY CẢM HỨNG

Khách hàng của chúng ta không muốn được thuyết trình, họ muốn được thấu hiểu: Thuyết Trình Đầy Cảm Hứng.

Chương trình doanh nghiệp:

Thuyết trình đầy cảm hứng

Thuyết trình đầy cảm hứng – Thuyết trình lôi cuốn, thuyết phục và tự tin.

Nội dung

Phần 1: Khoa học về tâm trí cho bài thuyết trình đầy cảm hứng:​

– Các nguyên lý vận hành của tâm trí. 

– Nhận biết những điểm làm bạn hào hứng trong bài thuyết trình hay chủ đề thuyết trình.

– Hiểu biết về mối liên kết giữa 2 tâm trí và cơ thể của bạn trong thuyết trình.

– Thấu hiểu rung động của khán giả khi chuẩn bị, đọc rung động của họ khi bạn thuyết trình và điều chỉnh kịp thời.

– Sức mạnh của trí tưởng tượng cho bài thuyết trình hiệu quả.

Phần 2: Kỹ thuật chuẩn bị và cơ cấu bài thuyết trình:​

– Nắm bắt mong đợi và tâm lý của khán giả.

– Xác định mục tiêu.

– Thu thập thông tin, số liệu và dữ liệu.

– Lập dàn bài.

– Phát triển nội dung.

Phần 3: Phương pháp thuyết trình và công cụ hỗ trợ:​

– Minh họa bằng ví dụ/câu chuyện/video/mô hình/người làm mẫu.

– Số liệu và biểu đồ.

– Phóng to/thu nhỏ.

– FAB.

– Phân cảnh (storyboard).

– Flip-chart.

– Máy chiếu và power point.

Phần 4: Luyện tập​:

– Mỗi học viên chuẩn bị và thực hiện bài thuyết trình từ 5- 7 phút.

– Học từ video.

– Quan sát và tương tác với khán giả.

– Thay đổi từ các phản hồi của khán giả.

Miêu tả

 Thời gian: 2 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

– Đầu tư: 35.000.000 đồng/ngày thiết kế và đào tạo.

 Số lượng học viên: tối đa 15 học viên/lớp.

– Giảng viên: Thuỷ Lê.

– Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

– Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, phương pháp bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

– Kỹ năng thuyết trình của mỗi cá nhân sẽ được cải thiện đáng kể. Sự khác biệt ở đây là không phải từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài.

Kết quả

– Thấu hiểu tâm trí của mình – thấu hiểu khán giả của mình.

– Nắm bắt kĩ thuật chuẩn bị và cơ cấu bài thuyết trình ấn tượng.

– Hiểu biết và ứng dụng các phương pháp thuyết trình và công cụ hỗ trợ.

– Khéo léo gắn kết với khán giả và xử lý tình huống trong thuyết trình một cách hiệu quả.

THUYẾT TRÌNH ĐẦY CẢM HỨNG

CẢM HỨNG
lan truyền.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.