ĐỂ LÀM CHỦ NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

THƯƠNG LƯỢNG CÙNG THẮNG

Để xây dựng những đồng minh mạnh mẽ cho doanh nghiệp của bạn: Thương Lượng Cùng Thắng ngay hôm nay.

Chương trình doanh nghiệp:

Thương lượng cùng thắng

Thương lượng cùng thắng – Chìa khoá dẫn đến thành công cho đôi bên.

Nội dung

Phần 1: Thấu hiểu sự thật - mở rộng cửa cho thương lượng cùng chiến thắng:​

– Hiểu biết bản chất gốc tôi là ai, tôi là cái gì và sức mạnh nội tâm vô tận làm gia tăng sự tự tin và khai phá tiềm năng cho thương lượng hiệu quả.

– Hai tâm trí và cơ chế vận hành, hiểu rõ tại sao có khoảng cách biết và làm trong thương lượng hiệu quả. Nhận diện và điều chỉnh những thói quen không hiệu quả dẫn đến thương lượng không thành công.

– Mô thức và sức mạnh của nó, nắm bắt tâm lí đối tác.

Phần 2: Phong cách giao tiếp theo DISC:​

– Tự đánh giá, khám phá phong cách của chính mình.

Nắm bắt đặc trưng của từng phong cách và kết nối với việc thương lượng.

– Chiến lược tiếp cận các phong cách khác nhau cho thương lượng cùng chiến thắng.

Phần 3: Các bước tạo thương lượng hiệu quả:​

– Chuẩn bị: tinh thần, tìm hiểu đối tác, đề ra chiến lược, lường trước các điều khoản và giải pháp cho các thách thức hình dung được.

– Quá trình thương lượng: thiết lập và duy trì môi trường thương lượng tích cực, tập trung vào mục tiêu hai bên cùng chiến thắng, xử lý tình huống về giá, thanh toán, hàng hóa…

– Chốt thương lượng: một mối quan hệ được bắt đầu.

– Sau thương lượng: chiêm nghiệm, tự đánh giá và cải thiện.

Phần 4: Kết nối và thiết lập cơ chế vận hành tự động về thương lượng cùng chiến thắng:​

– Kết nối phần 1, 2 và 3 thành một mẫu người thương lượng hiệu quả từ trong ra ngoài.

– Cơ chế vận hành của hình ảnh nội tâm, chương trình tư duy tự động.

– Cách thức lập trình mẫu người thương lượng hiệu quả vào tiềm thức.

Miêu tả

 Thời gian: 2 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

– Đầu tư: 35.000.000 đồng/ngày thiết kế và đào tạo.

– Số lượng học viên: tối đa 35 học viên/lớp.

– Giảng viên: Thuỷ Lê.

– Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

– Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

– Kỹ năng thương lượng của mỗi cá nhân sẽ phát triển đáng kể. Sự khác biệt ở đây là không phải từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài.

Kết quả

Các học viên trong chương trình: "Sức khoẻ tinh thần".

 – Thấu hiểu tâm lý cá nhân bằng hiểu biết về năng lượng và tâm trí: ‘tôi là ai?’ và ‘tôi là gì?’ 

 – Nắm bắt nguyên lý vận hành của tâm trí và cách thiết lập chương trình thượng lượng hiệu quả trong tiềm thức. 

 – Nâng cao hiểu biết về phong cách giao tiếp DISC, phản ảnh đúng nội tâm của đối tác để thương lượng cùng chiến thắng.

 – Tiếp thu và thực tập các bước hành động cho tương lượng hiệu quả và áp dụng vào thực tế công việc.

THƯƠNG LƯỢNG CÙNG THẮNG

Thời gian

2 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

THƯƠNG LƯỢNG CÙNG THẮNG

CÙNG THẮNG
để cùng bền vững.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.