Sức khoẻ tinh thần

Sức khoẻ tinh thần: Liều thuốc cho tinh thần của bạn, tìm hiểu tiềm năng của bản thân bạn, cách áp dụng các năng lực tâm trí vào cuộc đời bạn. Có thể bạn chưa biết, tuy nhiên, chỉ 1% dân số đang thực sự suy nghĩ!

Hãy thử nghĩ xem: suy nghĩ đối với bạn là gì? Trong chương trình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một khái niệm hoàn toàn mới về tâm trí của bạn, về sức mạnh của chính bản thân bạn và cách khai phá tiềm năng bên trong bản!

Kết quả

– Biết về cách phát triển thái độ tích cực cho sức khỏe vàng.

– Hiểu về nỗi sợ và tác động tiêu cực của nó.

– Hiểu tiềm thức là gì và cách nó vận hành.

– Hiểu định nghĩa về sức khỏe tinh thần và tại sao sức khỏe tinh thần lại rất quan trọng.

Và nhiều hơn nữa!

Thời gian

2 giờ / buổi chia sẻ

Đầu tư

6.000.000 đồng / buổi chia sẻ & 1.800.000 đồng / giờ tư vấn cá nhân

Học viên

Tối đa 40 người / buổi chia sẻ.

Phương pháp học

Bạn sẽ hiểu về nhiều nội dung khác nhau như sức mạnh tồn tại bên trong mỗi chúng ta, ý nghĩa của thái độ tích cực, hiểu về nỗi sợ và các tác động của nó,…

Chương trình

Gồm 7 chương trình khác nhau về sức mạnh tâm trí và các liều thuốc cho tinh thần. Tìm hiểu về tiềm thức và cách vận hành, mối liên kết giữa tinh thần và thể chất.

Kết quả

Đến với chương trình, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ về chính bản thân mình và cuộc sống về tiềm thức nói chung và sức mạnh của tâm trí nói riêng.

Bob Proctor.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.