TINH THẦN MẠNH MẼ, BỨC PHÁ MỤC TIÊU

SỨC KHỎE TINH THÂN

Để xây dựng một tổ chức bền vững không thể thiếu Sức Khỏe Tinh Thần mạnh mẽ.

Sức khoẻ tinh thần

Sức khoẻ tinh thần: Liều thuốc cho tinh thần của bạn, tìm hiểu tiềm năng của bản thân bạn, cách áp dụng các năng lực tâm trí vào cuộc đời bạn. Có thể bạn chưa biết, tuy nhiên, chỉ 1% dân số đang thực sự suy nghĩ!

Hãy thử nghĩ xem: suy nghĩ đối với bạn là gì? Trong chương trình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một khái niệm hoàn toàn mới về tâm trí của bạn, về sức mạnh của chính bản thân bạn và cách khai phá tiềm năng bên trong bản!

Kết quả

– Biết về cách phát triển thái độ tích cực cho sức khỏe vàng.

– Hiểu về nỗi sợ và tác động tiêu cực của nó.

– Hiểu tiềm thức là gì và cách nó vận hành.

– Hiểu định nghĩa về sức khỏe tinh thần và tại sao sức khỏe tinh thần lại rất quan trọng.

Và nhiều hơn nữa!

SỨC KHỎE TINH THẦN

Thời gian

2 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

Kết quả

Đến với chương trình, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ về chính bản thân mình và cuộc sống về tiềm thức nói chung và sức mạnh của tâm trí nói riêng.

SỨC KHỎE TINH THẦN

TINH THẦN
vô địch.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.