ĐỂ CÓ MỘT TỔ CHỨC HẠNH PHÚC

QUẢN TRỊ NHÓM HIỆU QUẢ

Làm việc nhóm? Lãnh đạo? Làm thế nào để mọi thành viên đều có cùng mục tiêu và tầm nhìn? Quản trị nhóm hiệu quả là lời giải pháp cho bạn.

– Sự thật về năng lượng, sóng và tần số, nền tảng cho tiềm năng của từng cá nhân được vận hành.

– Tâm trí: nguyên lý vận hành của tư duy nhận thức và tiềm thức. 

– Mô thức là gì? Sức mạnh và tiềm năng của mô thức chính là sức mạnh nội tâm và tiềm năng của từng cá nhân. 

– Mô thức điều khiển kết quả công việc và chất lượng sống của chúng ta ra sao? Thay đổi mô thức là khai phá tiềm năng cá nhân.

– Khám phá phong cách giao tiếp – Mô hình DISC.

– Khai thác và ứng dụng hiệu quả mô hình DISC trong làm việc nhóm và quản trị làm việc nhóm.

– Khai thác và ứng dụng hiệu quả DISC trong làm việc nhóm và quản trị làm việc nhóm trúc nhóm làm việc hiệu quả.

– Mô hình cửa sổ Johari.

– Các kĩ năng cốt yếu lãnh đạo làm việc nhóm hiệu quả: dẫn dắt, trao quyền và tin tưởng.

– Lập trình chương trình điều khiển tự động về làm việc nhóm và quản trị nhóm hiệu quả.

– Cơ chế vận hành tự động của hình ảnh nội tâm.

– Xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo hiệu quả.

– Cài đặt hình ảnh trên vào tiềm thức thành một mô thức mới.

– Hiểu căn nguyên của bản thân: “Tôi là ai?, Tôi là cái gì?”.

– Hiểu nguyên lý vận hành của tâm trí và thiết lập chương trình tự động hóa về làm việc nhóm và quản trị nhóm hiệu quả.

– Nắm bắt phong cách giao tiếp của nhau để làm việc nhóm tốt nhất.

– Nắm bắt và thể hiện các kĩ năng lãnh đạo đội nhóm: phản hồi, dẫn dắt, trao quyền và tin tưởng.

QUẢN TRỊ NHÓM HIỆU QUẢ

Thời gian

2 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

Kết quả

Kỹ năng làm việc và quản trị nhóm của mỗi cá nhân sẽ phát triển vượt bậc từ trong ra ngoài, chắc chắn & bền vững.

HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

ĐỘI NHÓM
cùng tầm nhìn.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.