ĐỂ CÓ MỘT TỔ CHỨC HẠNH PHÚC

KHƠI NGUỒN HẠNH PHÚC

Một người hạnh phúc là một người hiệu quả, tràn đầy động lực và sáng tạo. Vậy, sẽ như thế nào nếu mỗi thành viên trong tổ chức của bạn đều hiểu rõ Khơi Nguồn Hạnh Phúc?

Sơ lược về nội dung chương trình Khơi nguồn hạnh phúc:

– Năng lượng, sóng & tần số.

– Định luật chuyển hóa năng lượng.

– Quy trình chuyển hóa tư duy từ ý tưởng đến kết quả.

– Suy nghĩ của bạn quyết định hạnh phúc của bạn.

– Xác định định nghĩa hạnh phúc của bạn và hiểu tại sao bạn không/chưa hạnh phúc.

– Hai phần của tâm trí: tư duy nhận thức và tiềm thức.

– Mô thức và sức mạnh của nó.

– Khám phá nguyên nhân gốc rễ của việc không hay chưa hạnh phúc và cách thức tạo ra hạnh phúc.

– Tự đánh giá các mảnh ghép tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và hiểu rõ mình đang mắc kẹt ở đâu.

– Thay đổi mô thức/ tư duy – hạnh phúc vẫy gọi.

– Thấu hiểu và luyện tập 6 năng lực tâm trí bậc cao (tưởng tượng, ghi nhớ, tư duy, nhận thức, trực giác và tập trung) các công cụ tuyệt vời giúp bạn thay đổi mô thức, tạo ra hạnh phúc vi diệu và hiệu quả.

– Biết cách làm mình hạnh phúc từ bên trong và lan tỏa tạo mội trường hạnh phúc quanh mình.

– Hiểu và sử dụng hiệu quả sức mạnh tư duy để tạo ra mọi kết quả mình mong muốn.

– Nắm bắt và thu hẹp khoảng cách giữa biết và làm.

– Hiểu và phát triển các năng lực tâm trí bậc cao để khai mở tiềm năng bản thân.

– Hiểu mình và hiểu người tạo ra những cải biến trong doanh nghiệp.

KHƠI NGUỒN HẠNH PHÚC

Thời gian

2 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

Kết quả

Mỗi cá nhân sẽ tìm được nguồn hạnh phúc vô tận cho riêng mình. Nguồn hạnh phúc đến từ nội tâm nhẹ nhàng & trường tồn.

KHƠI NGUỒN HẠNH PHÚC

HẠNH PHÚC
luôn tràn đầy.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.