TỐI ƯU MỌI NGUỒN LỰC

HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

20% công việc mang đến 80% kết quả. Vậy làm sao để mang đến bước đột phá trong Hiệu Quả Công Việc?

Sơ lược về chương trình Hiệu quả công việc:

– Sự thật về năng lượng và quy trình rạo ra hiệu quả từ bên trong.

– Cách thức tâm trí vận hành, mô thức là gì, được hình thành như thế nào.

– Tại sao chúng ta không đạt hiệu quả công việc như mong muốn?

– Cách nâng cao hiệu quả từ gốc – thay đổi mô thức.

– Các nguyên lý làm việc của tâm trí.

– Vượt qua nỗi sợ – những thứ đang ngăn cản hiệu quả công việc của bạn.

– Xây dựng mô thức hiệu quả mới và cài đặc vào tiềm thức.

– Thấu hiểu quy trình tạo ra hiệu quả công việc từ trong ra ngoài.

– Hiểu biết về mô thức và ứng dụng sức mạnh của nó tạo ra hiệu quả công việc.

– Tự tin bước ra khỏi vùng an toàn và thực thi nhiệm vụ xuất sắc.

HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Thời gian

2 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

Kết quả

Hiệu quả phát triển một cách đáng kể nhưng không kém phần chắc chắn & bền vững nhờ quy trình chuyển hoá từ bên trong.

HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

TỐI ƯU
mọi nguồn lực.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.