THẤU HIỂU MỌI TÂM HỒN BẠN GIAO TIẾP

Giao tiếp thấu cảm

Nếu bạn không thể giao tiếp, bạn không thể thành công. Giao Tiếp Thấu Cảm là làm chủ cách thấu hiểu nhu cầu, mong muốn và hành vi.

Sơ lược về nội dung chương trình Giao tiếp thấu cảm:

– Sự thật về năng lượng và quy trình giao tiếp hiệu quả từ trong ra ngoài.

– Nguyên lý vận hành của tâm trí.

– Mô thức là gì?  

– Mô thức được hình thành và kiểm soát chúng ta như thế nào?

– Cách thức thay đổi mô thức.

– Lợi ích của giao tiếp hiệu quả – luyện tập giọng nói và ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng đặt câu hỏi.

– Tầm quan trọng của tư duy tích cực – Làm sao biết mình tư duy tích cực hay tiêu cực? Nhận diện và xử lý các nguồn tư duy tiêu cực?

– Khám phá và ứng dụng phong cách giao tiếp trong công việc, quản lý và cuộc sống.

– Cơ chế vận hành tự động của hình ảnh nội tâm.

– Xây dựng hình ảnh của một người tư duy tích cực và giao tiếp hiệu quả.

– Cài đặc hình ảnh trên vào tiềm thức thành một mô thức mới.

– Thấu hiểu quy trình giao tiếp hiệu quả từ trong ra ngoài.

– Hiểu biết về mô thức, gốc rễ của rào cản trong giao tiếp và giao tiếp hiệu quả.

– Nắm bắt và vận dụng hiệu quả các phong cách giao tiếp theo DISC trong công việc, quản lý và cuộc sống.

– Xây dựng và phát triển tư duy tích cực và kĩ năng giao tiếp hiệu quả và hòa hợp.

GIAO TIẾP THẤU CẢM

Thời gian

1.5 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

Kết quả

Kỹ năng giao tiếp của mỗi cá nhân sẽ được cải thiện đáng kể. Phát triển sự tự tin & tư duy giao tiếp, nâng cao sự thấu cảm...

GIAO TIẾP THẤU CẢM

THẤU CẢM
bất kì ai.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.