ĐỘNG LỰC VÔ TẬN TỪ BÊN TRONG

ĐỘNG LỰC TỪ TÂM

Động lực là năng suất, chất lượng và cơ hội. Động Lực Từ Tâm để khơi nguồn năng lượng vô tận cho doanh nghiệp.

Sơ lược về chương trình Động lực từ tâm:

– Hiểu và sử dụng hiệu quả tiềm năng vô hạn của bạn – Hệ thống tư duy và năng lượng của mỗi người.

– Làm sao thu hẹp khoảng cách giữa biết và làm.

– Quy trình hiện thực hóa ý tưởng.

– Bạn có mặt trên đời này để làm gì? Mô hình Business Model You và mục đích sống của bạn.

– Hình ảnh nội tâm của nhà lãnh đạo đắc nhân tâm và cách trở thành nhà lãnh đạo đắc nhân tâm.

– Vượt qua sợ hãi.

– Nguồn động lục từ tâm.

– Các năng lực tâm trí bậc cao ( sáng tạo, tập trung, ghi nhớ, tư duy, nhận thức, trực giác).

– Văn hóa đội nhóm hiệu quả cao và mãn nguyện.

– Tạo động lực cho bản thân từ bên trong bằng sự hiểu biết và sử dụng hiệu quả tiềm năng vô hạn của bản thân.

– Khám phá mục đích sống và dùng nó làm la bàn và động lực cho cuộc đời mình.

– Xây dựng hình ảnh nội tâm của một nhà lãnh đạo đắc nhân tâm và biến nó thành sự thật.

– Phát triển đội nhóm thành công  bằng cách hướng dẫn nhân viên hiểu và phát triển các năng lực tâm trí bậc cao.

– Sáng tạo môi trường làm việc hiệu quả cao và mãn nguyện.

ĐỘNG LỰC TỪ TÂM

Thời gian

1.5 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

Kết quả

Phát triển nguồn động lực dồi dào ở mỗi cá nhân từ tâm một cách chắc chắn & bền vững.

ĐỘNG LỰC TỪ TÂM

ĐỘNG LỰC
trường tồn.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.