ĐỂ MỌI KHÁCH HÀNG ĐỀU HÀI LÒNG

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC

Động lực là năng suất, chất lượng và cơ hội. Động Lực Từ Tâm để khơi nguồn năng lượng vô tận cho doanh nghiệp.

Sơ lược về chương trình Dịch vụ khách hàng xuất sắc:

– Sự thật về năng lượng và quy trình chăm sóc khác hàng xuất sắc từ trong ra ngoài.

– Cách thức tâm trí vận hành, mô thức là gì, được hình thành như thế nào.

– Thiết lập và phát triển tư duy chăm sóc khách hàng xuất sắc.

– Mô hình dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo – RATER.

– Các nguyên lý làm việc của tâm trí.

– Các kĩ năng giao tiếp nền tảng cho dịch vụ chăm sóc khách hàng lý tưởng

– Xây dựng và phát triển hình mẫu về dịch vụ khách hàng hoàn hảo.

– Thấu hiểu quy trình chăm sóc khác hàng từ trong ra ngoài.

– Hiểu biết về mô thức và ứng dụng sức mạnh của nó tạo ra dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc.

– Tự tin phát triển các kĩ năng chăm sóc khách hàng xuất sắc từ trong ra ngoài.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC

Thời gian

1.5 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

Kết quả

Dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp bạn sẽ được cải thiện đáng kể từ trong ra ngoài một cách chắc chắn & bền vững.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC

HÀI LÒNG
mọi khách hàng.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.