MỌI THAY ĐỔI BẮT ĐẦU TỪ BÊN TRONG

chuyển hóa từ tâm

Mọi thay đổi đều phải bắt nguồn từ bên trong. Chuyển Hóa Từ Tâm là thay đổi hiệu quả và bền vững.

– Năng lượng, tần số và sóng

– Định luật chuyển hóa năng lượng. 

– Quy trình chuyển hóa tư duy từ ý tưởng đến kết quả.

– Xác định bạn thực sự muốn gì và mục đích sống của bạn.

– Hai phần của tâm trí: tư duy nhận thức và tiềm thức.

– Mô thức và sức mạnh của nó.

– Làm sao thu hẹp khoảng cách giữa biết và làm.

– Sáu năng lực tâm trí bậc cao (tưởng tượng, ghi nhớ, tư duy, nhận thức, trực giác và tập trung) để sáng tạo thay đổi và chinh phục mọi mục tiêu.

– Làm sao lắng nghe, tin tưởng và hành động theo tiếng nói nội tâm.

– Sự sợ hãi và các tác động tâm lý tiêu cực trong quá trình thay đổi? Cách vượt qua mọi nỗi sợ hiệu quả.

– Sức mạnh của niềm tin: quá trình hình thành và phát triển.

– Hình ảnh nội tâm.

– Sự vi diệu của hệ thống tự động hóa.

– Bảy cấp độ hiểu biết, gia tăng sự tự tin của bạn.

– Các năng lực cốt lõi quản trị năng lượng giúp chuyển hóa thành công (chịu trách nhiệm, quyết định, kỉ luật, chấp nhận rủi ro và giao tiếp).

– Sự thống nhất niềm tin từ trong ra ngoài tạo nên sức mạnh đích thực của bạn.

– Quy luật phân cực.

– Quy luật tương đối.

– Quy luật giới tính.

– Quy luật rung động.

– Quy luật chuyển hóa tư duy.

– Quy luật bồi thường.

– Quy luật không kháng cự.

– Quy luật nhân quả.

– Hoạt động nhóm: làm chủ tư duy.

– Kết nối sức mạnh cá nhân tại nơi làm việc.

– Kế hoạch hành động sau khóa học.

– Hiểu và sử dụng hiệu quả sức mạnh tư duy để tạo ra lợi nhuận tốt hơn, hiệu quả và năng suất cao hơn, nhân viên hạnh phúc hơn và gắn kết với doanh nghiệp tốt hơn.

– Nắm bắt và thu hẹp khoảng cách giữa biết và làm.

– Hiểu và phát triển các năng lực tâm trí bậc cao để khai mở tiềm năng bản thân.

– Hiểu mình và hiểu người tạo ra những chuyển hóa tích cực và to lớn trong doanh nghiệp.

– Phát huy sự sáng tạo trong công việc và cuộc sống để luôn tận hưởng sự tươi mới.

– Tìm ra sự bình an nội tâm, sự cân bằng cuộc sống và công việc và sự mãn nguyện cho cuộc đời mình.

CHUYỂN HÓA TỪ TÂM

Thời gian

1.5 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

Kết quả

Mỗi cá nhân sẽ "chuyển hoá" theo mỗi cách riêng biệt, mang đến các kết quả ấn tượng...

CHUYỂN HÓA TỪ TÂM

THAY ĐỔI
bền vững.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.