HỌ MUỐN MUA, BẠN KHÔNG BÁN

BÁn hàng theo quy luật vũ trụ

Bán hàng luôn luôn diễn ra, mọi điều bạn làm điều là bán hàng: Bán hàng theo các quy luật vũ trụ.

Dưới đây là một vầi nội dung cơ bản của Bán hàng theo quy luật vũ trụ:

– Khám phá sự thật về năng lượng và kết nối với cuộc sống của chúng ta.

– Tâm trí vận hành như thế nào và kiểm soát cuộc sống của chúng ta ra sao?

– Hiểu về mô thức và xây dựng mô thức bán hàng bằng giải pháp – BÁN HÀNG GIÁ TRỊ  (Bạn – Biết – Bán)

– Những biểu hiện bên ngoài của bán hàng 3B (Bạn Biết Bán): Giao Tiếp, Thái Độ, Kĩ Năng

+ Bạn – Kĩ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ.

+ Biết – Kĩ năng khám phá nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

+ Bán – Kĩ năng kết nối giải pháp với nhu cầu và mong đợi của khách hàng, xứ lý các câu hỏi một cách hiệu quả. Hãy nghĩ cách giúp đỡ mọi người và vũ trụ sẽ đền đáp cho bạn

– Vượt qua sợ hãi.

– Thấu hiểu tư duy vận hành và kiểm soát kết quả trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

– Biết cách thay đổi tư duy để tạo kết quả bán hàng xuất sắc.

– Hiểu và luyện tập phương pháp bán hàng 3B (Bạn Biết Bán) trên cả ba cấp độ logic, cảm xúc và hành vi

– Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ chuyển hoá mỗi nhân viên bán hàng. Họ biết cách thay đổi mô thức của mình tạo đột phá doanh thu, và phát triển các mối quan hệ bền vững. Mọi chuyện đều trở nên tươi đẹp và rõ ràng  khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình và thay đổi niềm tin giời hạn hay sai lầm của mình về bán hàng.

BÁN HÀNG THEO QUY LUẬT VŨ TRỤ

Thời gian

1.5 ngày, từ 8h30 đến 17h30.

Đầu tư

35.000.000 đồng / ngày thiết kế & đào tạo.

Học viên

Tối đa 25 học viên / lớp.

Phương pháp học

Thông qua hoạt động minh họa như trò chơi, video, thuyết trình, thảo luận nhóm và trình bày, chia sẻ, đóng vai, các bài tập nhóm hoặc cá nhân, phân tích tình huống,…

Phương pháp

Mỗi cá nhân sẽ được rèn luyện để xử lý tình huống, bộc lộ ý kiến của bản thân và tiếp nhận ý kiến của người khác với sự thấu cảm.

Kết quả

Kỹ năng bán hàng của mỗi cá nhân sẽ được nâng cao một cách vô cùng đáng kể, chắc chắn & bền vững.

BÁN HÀNG THEO QUY LUẬT VŨ TRỤ

CHINH PHỤC doanh số.

Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc chuyển hoá mỗi cá nhân. Chuyển hoá doanh nghiệp của bạn từ việc thay đổi mô thức của mỗi cá thể. Tăng doanh thu, tạo nên các mối quan hệ hay đạt bất kì mục tiêu nào mà doanh nghiệp đề. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng khi mỗi cá nhân nắm rõ cách lập trình tiềm thức của mình. Với gần 20 năm kinh nghiệm Thuỷ Lê tự tin sẽ cải thiện ít nhiều tư duy của các học viên trong các chương trình đào tạo của mình.