Mục đích của Giải Pháp Nhân Tài là lan toả những giá trị tốt đẹp nhất cho bất cứ cá nhân nào. Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của chúng tôi luôn hướng đến người sử dụng làm cốt lõi, chúng tôi luôn cố gắng cải thiện vì quyền lợi của người sử dụng.

Khi sử dụng các dịch vụ của Giải Pháp Nhân Tài (tôi, chúng tôi), bạn vui lòng tham khảo chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng diễn giải đơn giản và cốt yếu nhất có thể.

Giải Pháp Nhân Tài

Chúng tôi là ai?

Công ty MTV TNHH Giải Pháp Nhân Tài (giaiphapnhantai.com) cung cấp đến bạn những chương trình đào tạo tuyệt vời tập trung vào việc khai phá sức mạnh tiềm ẩn vô tận là tâm trí của bạn.

Giải Pháp Nhân Tài được sáng lập và vận hành bởi Thủy Lê. Liên hệ chúng tôi với địa chỉ email: [email protected].

Website

Website của chúng tôi được tạo ra nhằm cung cấp những thông tin hữu ích, giá trị, giải trí… cho người sử dụng. Bạn có thể truy cập và tham khảo website hoàn toàn miễn phí.

1. Thông tin cá nhân

Dưới đây sẽ là các chính sách của chúng tôi về thu thập, lưu trữ và xử lí thông tin cá nhân.

1.1/ Bình luận

Khi bạn bình luận trên website, chúng tôi sẽ yêu cầu tên và địa chỉ email (các thông tin này sẽ được chúng tôi giữ bí mật). Ngoài ra, bạn có thể tuỳ chọn thêm website bạn muốn vào bình luận.

Bình luận của bạn sẽ được chúng tôi xét duyệt trước khi được hiển thị công khai. Bình luận của bạn có thể bị xoá hoặc chỉnh sửa.

Địa chỉ IP của bạn sẽ được thu thập nhằm phát hiện spam. Bình luận của bạn sẽ đi qua hệ thống phát hiện spam của chúng tôi.

Bình luận của bạn sẽ được lưu giữ vĩnh viễn sau khi xét duyệt cho đến khi bị sửa đổi. Bạn có toàn quyền sửa đổi hoặc xoá bình luận của mình.

1.2/ Tài khoản

Bạn có thể tạo một tài khoản cá nhân miễn phí trên website của chúng tôi. Và bạn cũng có toàn quyền xoá tài khoản của mình bất cứ khi nào bạn muốn.

Mọi thông tin liên hệ bạn cung cấp để tạo tài khoản sẽ được chúng tôi giữ bí mật. Bạn có thể tuỳ chọn hiển thị các thông tin mình muốn trên trang tài khoản của chính mình.

Các thông tin bạn cung cấp trên tài khoản của mình sẽ được hệ thống của chúng tôi ghi nhận. Bạn có thể tuỳ chỉnh chúng ở trang tài khoản của mình.

1.3/ Cookies

Cookie được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái, ghi nhớ hoạt động người dùng thực hiện trong quá trình truy cập và sử dụng website.

Chúng tôi ghi nhận cookie ghi bạn thực hiện bình luận, tạo tài khoản, nhập biểu mẫu… nhằm giúp bạn thuận tiện trong quá trình sử dụng website.

Cookie của bạn sẽ được lưu trữ trong vòng 6 tháng hoặc bạn có thể xoá cookie trên trình duyệt của mình bất cứ khi nào bạn muốn.

1.4/ Diễn đàn

Giải Pháp Nhân Tài cung cấp cho người sử dụng dịch vụ diễn đàn hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tham gia sử dụng diễn đàn hoàn toàn miễn phí.

Khi đăng bài viết hay chủ đề trên diễn đàn, nội dung bạn đăng sẽ được chúng tôi kiểm duyệt trước khi được hiển thị công khai.

Bạn có toàn quyền sửa các nội dung bản thân tạo ra trên diễn đàn theo ý bạn muốn. Chủ đề và bài viết sẽ được đóng chỉnh sửa sau một tuần.

1.5/ Các biểu mẫu

Khi bạn nhập một biểu mẫu trên trang web, tất cả mọi thông tin bạn gửi đều được giữ bí mật.

2. Quảng cáo

Với nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của người, chúng tôi không hiện quảng cáo trên website của mình. Chúng tôi hướng đến việc lan toả giá trị không phải lợi nhuận.

Tuy nhiên, tầm nhìn của chúng tôi là để người dùng tuỳ chọn hiện quảng cáo trong quá trình sử dụng. Lợi nhuận kiếm từ quảng cáo sẽ được chúng tôi chia sẻ với bạn.

Điều này có nghĩa, bạn có quyền hiện quảng cáo và bạn sẽ nhận được một phần (theo dự tính của chúng tôi là hơn 50%) lợi nhuận từ việc quảng cáo.

3. Dịch vụ bên thứ ba

Website của chúng tôi có sử dụng một số dịch vụ bên thứ ba, bao gồm:

3.1/ Google

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của Google để thống kê website và nhận biết người truy cập nhằm tối ưu hoá các dịch vụ của mình.

Chương trình

Các chương trình của chúng tôi luôn hướng đến học viên làm nội tâm, chúng tôi quan tâm đến giá trị lan toả, không phải đồng tiền nhận được. Khi ấy, lợi nhuận chỉ còn là thứ yếu.

1. Thông tin liên hệ

Khi tham dự chương trình, bạn sẽ được yêu cầu một số thông tin liên hệ nhất định như số điện thoại và địa chỉ email (các thông tin này sẽ được chúng tôi giữ bí mật) nhằm mục đích liên lạc.

Chúng tôi sẽ liên hệ qua các thông tin liên hệ mà bạn cung cấp, sớm nhất có thể nhằm thảo luận và thống nhất về một số nội dung và chủ đề.

Địa chỉ email của bạn sẽ được đưa vào danh sách email của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được những thông báo sớm nhất.

2. Đăng ký

Để đăng ký chương trình, bạn có thể thông qua các biểu mẫu ở các trang đăng ký tương ứng. Bạn vui lòng nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu (thông tin liên hệ), chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể.

Hiện tại, quá trình đăng ký chưa yêu cầu thanh toán. Việc này có thể sẽ diễn ra khi bạn tham gia, trong chương trình hoặc sau chương trình.


Đó là sơ lược về chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách hoàn toàn có thể được thay đổi và bổ sung trong tương lai. Bạn có thể muốn tham khảo Điều khoản sử dụng của chúng tôi.