Giải Pháp Nhân Tài

Thông tin cá nhân

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và địa chỉ IP để giúp phát hiện spam. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh đại diện tài khoản của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Hình ảnh

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Những người truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Các thông tin liên hệ của bạn sẽ được chúng tôi giữ bí mật chỉ với mục đích liên hệ, bạn cũng có thể công khai các thông tin liên hệ trong tài khoản của mình.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn cần nhập tên, email trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn ‘Nhớ mật khẩu’, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa, tự động hết hạn sau 1 ngày.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và dữ liệu sẽ được giữ lại vô thời hạn. Để chúng tôi có thể tự động nhận ra đó là bạn và chấp nhận bất kì bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong hồ sơ người dùng của bạn. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào (ngoại trừ không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận không phải từ thành viên có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.